Fairlight är en liten privat studio i Sunne.

Lokalen är kontrollerad och godkänd av Miljö och Hälsoskydd och följer Socialstyrelsens rekommendationer om yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Läs mer:

Socialstyrelsen, Piercing och tatuering
Socialstyrelsen, SOSFS
Socialstyrelsen, yrkesmässig hygienisk verksamhet

Endast engångsmaterial och färg registrerad enligt färglagstiftningen används.

18 års åldersgräns (oavsett om föräldrar godkänner), gravida och ammande tatueras ej

Genomgått hygienutbildning och hep b vaccinering.
Medlem av SRT, Sveriges Registrerade Tatuerare

BOKNINGS FÖRFRÅGAN / BOOKING REQUEST