(SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

INFORMATION INFÖR DIN BOKNING

RISKER MED TATUERING

Tatuering innebär att man bryter kroppens naturliga skyddsbarriär, med risk för infektioner, blodsmitta, allergi och ärrbildning. 

Tatuering bör inte ske vid vissa sjukdomstillstånd eller vid medicinering. vid osäkerhet, kontakta läkare.

Det är inte rekommenderat att skaffa tatueringar om du har epilepsi, blödarsjuka eller diabetes. Om du har några blodsjukdommar måste du meddela detta.

Blodgivning – Du kan ej ge blod förrän 6 månader efter du tatuerat dig

Du kommer att få fylla i en hälsodeklaration innan vi startar. Tatuering sker på egen risk

FÖRE SITTNING

Kom utvilad och ät ordentligt innan. Ta gärna med snacks/dryck, ditt blodsocker kan bli lågt under tatueringsprocessen.

Duscha innan och använd rena och oömma kläder som inte stramar åt/lätt att komma åt området. 

Det finns risk att det kommer bläck på kläderna som är svårt att få bort

Du får inte tatuera dig om du är påverkad av alkohol eller droger. 18 års gräns . Inga undantag, inte ens i målsmans sällskap. Ta med legitimation.

Solbränd hud är skadad hud och bör inte tatueras. Använd inte “brun utan sol” kräm i några dagar innan du ska tatueras

Raka helst inte huden själv. Om du har mycket kropps behåring så kan du använda skägg/hårtrimmer innan för att snabba upp rakningen.

Ta gärna med kudde och filt om det är en lång sittning

Försök att inte planera nåt direkt efter sittningen ifall det tar längre tid.

Smörj gärna ytan som ska tatueras med lotion varje dag i en vecka fram till tatueringsdagen. 

UNDER SITTNING

Studion är liten och du kan ta med max en vän. Desinficera gärna händer vid ankomst eller efter toalettbesök

Några studio-regler…

För att undvika smitta/korskontaminering, rör aldrig följande under tatuerandet:

– din tatuering

– inplastade delar som arbetsbord, lampa, maskiner mm

– soptunnan

Om det händer, så behöver du desinficera dina händer

– ställ aldrig något på arbetsbordet

– var försiktig så att du inte stöter emot tatueringen mot nånting, tex under paus

EFTER SITTNING

Följ eftervårdinstruktionerna noga. 

Hör av dig om du har några frågor

ENGLISH

INFORMATION ABOUT YOUR APPOINTMENT

RISKS WITH GETTING A TATTOO

Getting a tattoo means breaking the body’s natural protective barrier, with risk for infections, bloodbourne diseases and scar tissue.

You should not get a tattoo if have certain medical conditions or during medication. In case of doubt, consult a doctor

Its not recommended to get a tattoo if you have epilepsy, hemophilia or diabetes. If you have any bloodbourne diseases, you must report this.

Blood donation – only after six months of having undergone getting a tattoo.

You will need to fill out a consent form before we start. 

BEFORE YOUR APPOINTMENT

Make sure you get plenty of sleep, eat a full meal and drink lots of water. Bring something to drink and hi carb snacks, your blood sugar can get low during a tattoo session.

Shower before and use clean clothes that dont restrict access to the area that will be tattooed. You should consider wearing clothes that it wont matter if you get ink stains on.

Please dont drinkt heavily the night before  your appointment. Even though its not enough to make you hung-over, it could still thin your blood the next day.

You will not get tattooed if you are under the influence of alcohol or drugs. You have to be 18 years old, bring ID. No exceptions, even with parents approval.

Sun burnt skin is damaged skin and will not be tattooed. Please avoid spray tan products a few days before.

Please dont shave yourself. If you have a lot of body hair you can use a trimmer to speed up the shaving.

Please bring a pillow and blanket if it is a long appointment.

Try not to plan anything after your appointment in case it takes longer.

Please do moisturize the skin area every day for a week before your appoinment if you have very dry skin.

DURING YOUR APPOINTMENT

The studio is small and you can only bring one friend. 

Please disinfect your hands when you arrive or after you have used the bathroom.

Some studio rules…

To avoid cross-contamination, never touch any of the following during a tattoo:

-your tattoo

-equipment wrapped in plastic barriers like workstation, lamp, machines etc

-trashcan

If that happens, you need to wash and disinfect your hands

-never put anything on the workstation

-be careful so you dont bump your fresh tattoo into something during a break

AFTER YOUR APPOINTMENT

Follow after care instructions carefully

If you have any questions, please dont hesitate to ask