(SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

INFORMATION INFÖR DIN BOKNING

RISKER MED TATUERING

Tatuering innebär att man bryter kroppens naturliga skyddsbarriär, med risk för infektioner, blodsmitta, allergi och ärrbildning. 

Tatuering bör inte ske vid vissa sjukdomstillstånd eller vid medicinering. vid osäkerhet, kontakta läkare.

Det är inte rekommenderat att skaffa tatueringar om du har epilepsi, blödarsjuka eller diabetes. Om du har några blodsjukdommar måste du meddela detta.

Blodgivning – Du kan ej ge blod förrän 6 månader efter du tatuerat dig

Du kommer att få fylla i en hälsodeklaration innan vi startar. Tatuering sker på egen risk

FÖRE SITTNING

Kom utvilad och ät ordentligt innan. Ta gärna med snacks/dryck med socker, ditt blodsocker kan bli lågt under tatueringsprocessen.

Duscha innan och använd rena och oömma kläder som inte stramar åt/lätt att komma åt området. 

Det finns risk att det kommer bläck på kläderna som är svårt att få bort

Du får inte tatuera dig om du är påverkad av alkohol eller droger. 18 års gräns- ta med legitimation. Inga undantag, inte ens i målsmans sällskap.

Solbränd hud är skadad hud och bör inte tatueras. Använd inte “brun utan sol” kräm i några dagar innan du ska tatueras

Raka helst inte huden själv. Om du har mycket kropps behåring så kan du använda skägg/hårtrimmer innan för att snabba upp rakningen.

Ta gärna med kudde och filt om det är en lång sittning

Försök att inte planera nåt direkt efter sittningen ifall det tar längre tid.

Smörj gärna ytan som ska tatueras med lotion varje dag i en vecka fram till tatueringsdagen. 

UNDER SITTNING

Studion är liten och du kan ta med max en vän. Desinficera gärna händer vid ankomst eller efter toalettbesök

Några studio-regler…

För att undvika smitta/korskontaminering, rör aldrig följande under tatuerandet:

– din tatuering

– inplastade delar som arbetsbord, lampa, maskiner mm

– soptunnan

Om det händer, så behöver du desinficera dina händer

– ställ aldrig något på arbetsbordet

– var försiktig så att du inte stöter emot tatueringen mot nånting, tex under paus

EFTER SITTNING

Följ eftervårdinstruktionerna noga. 

Hör av dig om du har några frågor

EFTERVÅRD FÖR TATUERING

KOM IHÅG ATT DU ANSVARAR FÖR LÄKNINGENS RESULTAT SJÄLV!

Hygien:

•Tvätta alltid händerna innan du rör tatueringen, gärna antibakteriell tvål. Desinficera gärna händerna med handsprit.

•Låt ingen röra vid din tatuering. Använd rena kläder över tatueringen, som inte fäller och fastnar i tatueringen. Använd rena sängkläder

•Klia eller pilla ej på tatueringen. Bakterier kan komma in i tatueringen och orsaka infektion, vilket kan försämra läkningen.

•Tatueringen ska vara ren och torr innan du smörjer ett TUNT lager.

Instruktioner: 

1. Behåll Tegaderm/Dermalize plastfilm på i 24 timmar. 

Ta av plastfilmen om det samlas vätska under eller om den börjar lossna i kanterna

2. 1. Ta av plastfilmen. Dra den försiktigt längs med kroppen – ej rakt ut. 

Lättast att ta av den i duschen.

2.Tvätta tatueringen med mild flytande tvål.

3.Torka/dabba försiktigt tatueringen med pappershanddukar eller låt lufttorka.

3. Smörjning

Steg 1 : Morgon och kväll i två veckor:

1.Börja med att tvätta händerna. Desinficera gärna med handsprit.

2.Tvätta din tatuering med en liten mängd mild flytande tvål.

3.Skölj rikligt med vatten.

4.Torka försiktigt med pappershandduk, ren handduk eller låt lufttorka.

Steg 2: Var tredje timme eller vid behov i 2 veckor:

1.Smörj försiktigt ett tunt lager på ren och torr tatuering. En bra regel är att inte använda mer salva på din tatuering än du skulle använt fuktighets kräm på ditt ansikte.

2.Upprepa flera gånger per dag så att din tatuering aldrig är torr

3.Låt din tatuering luftas och undvik att täcka med plastfilm

Undvik under läkningstid (i 2-3 veckor beroende på storlek och färgmängd):

•Bad, bastu och sol. Använd 30+ skyddsfaktor om du skall gå ute i solen.

•Alkohol under läkningstiden försämrar läkningen.

•Tajta eller skavande kläder mot tatueringen.

•Sport/träning som orsakar sträckning av huden och extrem svettning.

•Långa duschar. Endast snabba duschar med minimal duschning på tatueringen

•Brun utan sol

Vid Infektion:

Fortsätt med att tvätta och smörja tatueringen. 

Blir infektionen värre – kontakta sjukhus.

Vid klåda:

Slå lätt på den med rena händer, men klia inte!

Om din tatuering sväller mycket:

Om din tatuering är på nedre delen av kroppen kan den svälla mer

Höj kroppsdelen över hjärtnivå om möjligt

Lägg över en ren handduk och lägg över en påse med is

När tatueringen är läkt:

Ett lager hud har lossnat som när man blir solbränd och den har ljusnat lite i färgen. 

Fortsätt med att smörja tatueringen någon gång i bland med en vanlig mjukgörande bodylotion. 

Detta för att hålla den i en mörk fin nyans länge. 

Tatueringen kan variera lite i färgnyans beroende på vilken hudtyp man har. 

Vissa håller en svart färg medan andra kan skifta i svart/blå. 

Din tatuering kommer alltid att blekas av solen. 

Använd alltid solskyddsfaktor när du är ute i solen.

Övrigt:

Rekommenderad salva:

Bepanthen(Apoteket)

Hustlebutter (http://supply.eaststreet.se/sv/eftervard/)

(Använd ej Helosan eller Vaselin)

Om din tatuering fastnar i sängkläder eller kläder, använd lite vatten för att få den att lossna

ENGLISH

INFORMATION ABOUT YOUR APPOINTMENT

RISKS WITH GETTING A TATTOO

Getting a tattoo means breaking the body’s natural protective barrier, with risk for infections, bloodbourne diseases and scar tissue.

You should not get a tattoo if have certain medical conditions or during medication. In case of doubt, consult a doctor

Its not recommended to get a tattoo if you have epilepsy, hemophilia or diabetes. If you have any bloodbourne diseases, you must report this.

Blood donation – only after six months of having undergone getting a tattoo.

You will need to fill out a consent form before we start. 

BEFORE YOUR APPOINTMENT

Make sure you get plenty of sleep, eat a full meal and drink lots of water. Bring something to drink and hi carb snacks, your blood sugar can get low during a tattoo session.

Shower before and use clean clothes that dont restrict access to the area that will be tattooed. You should consider wearing clothes that it wont matter if you get ink stains on.

Please dont drinkt heavily the night before  your appointment. Even though its not enough to make you hung-over, it could still thin your blood the next day.

You will not get tattooed if you are under the influence of alcohol or drugs. You have to be 18 years old, bring ID. No exceptions, even with parents approval.

Sun burnt skin is damaged skin and will not be tattooed. Please avoid spray tan products a few days before.

Please dont shave yourself. If you have a lot of body hair you can use a trimmer to speed up the shaving.

Please bring a pillow and blanket if it is a long appointment.

Try not to plan anything after your appointment in case it takes longer.

Please do moisturize the skin area every day for a week before your appoinment if you have very dry skin.

DURING YOUR APPOINTMENT

The studio is small and you can only bring one friend. 

Please disinfect your hands when you arrive or after you have used the bathroom.

Some studio rules…

To avoid cross-contamination, never touch any of the following during a tattoo:

-your tattoo

-equipment wrapped in plastic barriers like workstation, lamp, machines etc

-trashcan

If that happens, you need to wash and disinfect your hands

-never put anything on the workstation

-be careful so you dont bump your fresh tattoo into something during a break

AFTER YOUR APPOINTMENT

Follow after care instructions carefully

Where is Fairlight located?

https://www.google.se/maps/place/Bangränd+4,+686+33+Sunne/@59.8409233,13.1514365,17z/data=!3m1!4b1!4…

If you have any questions, please dont hesitate to ask

ENGLISH

AFTERCARE FOR TATTOO

REMEMBER, YOU ARE RESPONSIBLE FOR THE RESULTS OF THE HEALING

Hygiene:

* Always wash your hands before touching your tattoo, preferably antibacterial soap.

* Never let anybody touch your tattoo during the healing. Use clean clothes over your tattoo, that doesnt get stuck or leave fibers in the tattoo. Use clean bedsheets

* Dont scratch or pick on your tattoo.

* Your tattoo must be clean and dry before applying lotion in a THIN layer

Instructions:

1.   Keep Tegaderm bandage film on for 24 hours.

(Remove the bandage ff your tattoo is “weeping” excessive fluids or the edges of the bandage is starting to get loose (there should be a 1 cm buffer around the tattoo))

2. 1. Take off the bandage carefully, pull it gently and slowly along the body. Easiest when showering
2. Gently wash your tattoo with mild liquid soap without perfume
3. Dry by patting carefully with papertowel or let airdry

3. Washing and Ointment
Step 1 : Morning and evening for two weeks:
1. Wash your hands
2. Wash your tattoo with a mild liquid soap without perfume/fragrance.
3. Rinse with plenty of water
4. Dry by patting with a paper towel or let air dry

Step 2: Every third hour or if needed for two weeks:
1. Gently apply a thin layer of ointment on clean and dry tattoo. Less is better
2. Repeat during the day so that your tattoo doesnt get dry
3. Let your tattoo “breath” and dont cover with plastic

Avoid during healing time (2-3 weeks depending on size and amount of ink):
* Baths, sauna and sun. Always use sunscreen SPF 30+
*Alcohol

*Thight clothes against the tattoo
*Sport/exercise that stretches the skin and excessive sweating
*Long showers. Only quick showers on the tattooed area
* Spray tan or creams

If you get an infection:
Continue washing and applying lotion.
If the infection gets worse, contact a hospital

If your tattoo itches:
Slap it gently with clean hands, but dont scratch!

If your tattoo swells alot:
 

If your tattoo is below the waist it can swell more

Raise the body part over heart level if possible

Put on a clean towel over the tattoo and a bag of ice

When your tattoo is healed:
A layer of skin will peel like when you have gotten a sunburn, and it will look a little brighter.

Keep moisturizing occasionally with a regular body lotion to keep it vibrant

Tattoos can look different on different skin types

The sun will fade your tattoo, always use sunscreen when you are out in the sun.

Miscellaneous:
Recommended ointment/lotion:
Bepanthen (Available at local pharmacy)
Hustlebutter (http://supply.eaststreet.se/en/aftercare/)
(Do not use Helosan or Vaseline)

If your tattoo gets stuck in your beed sheets, use some water to make it become detached